פרסומים מדעיים - טסטוסטרון

לאחרונה, זכתה שיטת גת גורן לפרק נרחב בספר הרפואה העולמי העוסק Andrology_for_the_Clinician
בפוריות הגבר - Andrology for the Clinician ספר הרפואה המקצועי
החשוב ביותר בתחום, המתאר את פריצת הדרך בתחום הטסטוסטרון

לפרסום זה קדמו מאמרים ומחקרים רפואיים רבים אודות שיטת גת גורן,
שפורסמו בשנים האחרונות בכמה מכתבי העת המדעיים הנחשבים בעולם.

כיום, משמש ד"ר גת כשופט מחקרים רפואיים ברוב הירחונים החשובים בעולם
בתחום הפוריות וככזה הוא מתבקש לתת את חוות דעתו על תקפותם
ומהימנותם של המחקרים והחידושים האחרונים בתחום.

רשימת הפרסומים של ד"ר גת וד"ר גורן שהופיעו לאחרונה
בספרות הרפואית בנושא הטסטוסטרון (רשימה חלקית):

 

Gat, Y., Gornish, M., Belenky, A., Bachar, G.N
Elevation of serum testosterone and free testosterone after
embolization of the internal spermatic vein for the treatment
of varicocele in infertile men. Hum. Reprod.
(2004);19:2303-6. Editorial Comment in
J Urol.(2005) ;173(6):2079 לקריאה

Gat Y, Bachar GN, Everaert K, Levinger U, Gornish M
Induction of spermatogenesis in azoospermic men after
internal spermatic veins embolization for the treatment of varicocele. 
Hum.  Reprod. (2005); 20:1013-1017.
Editorial Comment in J.Urol. (2005), Nov.174(5), 1942 לקריאה

Gat  Y., Chakraborty, J., Zukerman, Z., Gornish, M
Varicocele, Hypoxia, and Male Infertility; fluid mechanics
analysis of the impaired testicular venous
drainage system.  Hum.Reprod. (2005); 20:2614-2619.
Editoial Comment in J.Urol. (2006), Apr.17(4), 1454. לקריאה

Gat  Y., Gornish, M., Chakraborty, J., Navon U., Bachar GN.,
Ben Shlomo I. Right Varicocele and Hypoxia: Crucial factors in
Male Infertility. Fluid mechanics analysis of the impaired testicular
venous drainage system.  Reprod Biomed Online.
2006 Oct;13(4):510-5  לקריאה

A Chapter in the Text-Book Andrology  for  the  Clinician
Gat Y., Gornish M., 2006,  Technical investigation including
imaging procedure for the detection of Varicocele.  In: Schill,
Comhaire, Hargreave (eds.). Text Book of Andrology for the
Clinician. Springer Edition 2006, pp 447-453. לקריאה

 

לונדון וקירשנבאום


שיווק באינטרנט | גת גורן Google+