מחקרים על פוריות הגבר

פרסומים מדעיים

לאחרונה, זכתה שיטת גת גורן לפרק נרחב בספר הרפואה העולמי העוסק
בפוריות הגבר - "Andrology for the Clinician" ספר הרפואה המקצועי
החשוב ביותר בתחום.

לפרסום זה קדמו מאמרים ומחקרים רפואיים רבים אודות שיטת גת גורן,
שפורסמו בשנים האחרונות בכמה מכתבי העת המדעיים הנחשבים בעולם.
האחד פורסם ב-Fertility and Sterility, מהמובילים בעולם בתחום הפריון.
מאמר נוסף פורסם ב- Journal of Urology, אחד משני הירחונים
המובילים באורולוגיה ובפריון הגבר. שלושה אחרים ב- Human Reproduction,
ירחון מוביל נוסף בתחום הפריון, היוצא לאור באוניברסיטת אוקספורד הבריטית.
מאמרים נוספים פורסמו גם ב- Reproductive Biomedicine online
(קמברידג', אנגליה) Andrology, (ברלין, גרמניה) ועוד.

הירחון הנודע Urology, מהמובילים באורולוגיה ובפוריות הגבר, היוצא במרכז
הרפואי ג'והן הופקינס בארה"ב, לא הסתפק בפרסום מחקר, אלא
גם הבהיר ב"מאמר המערכת" מדוע מדובר בשיטה פורצת דרך.
בין השאר, נכתב שם: "...הממצאים של ד"ר גת וד"ר גורן מסבירים
מדוע מספר גדול יחסית של גברים סובלים מבעיות פוריות למרות
שעברו טיפולים בשיטות הקודמות, שכנראה לא היה יעילות".

כיום, משמש ד"ר גת כשופט מחקרים רפואיים בכמה מהירחונים החשובים בעולם וככזה הוא מתבקש לתת את חוות דעתו על תקפותם ומהימנותם של
פרסומים מדעיים על פוריות הגבר ועל החידושים האחרונים בתחום.

להלן רשימת מחקרים על פוריות הגבר של ד"ר גת וד"ר גורן שהופיעו לאחרונה
בספרות הרפואית בנושא פוריות הגבר (רשימה חלקית):

Gat, Y., Zukerman, Z., Bachar, G.N., Feldberg, D., Gornish M. Adolescent varicocele: Is it a unilateral disease? Urology (2003), 62:742-746;
Editorial Comment.746 Reply by the Authors 746-747 לקריאה

Gat, Y., Bachar, G.N., Zukerman, Z. Gornish, M.  Varicocele:

a Bilateral Disease.  Fertil. Steril. (2004); 81:424-429.
Editorial Comment  in Journal of Urology,
2004 172(2) 790-791 לקריאה

Gat, Y.,  Bachar, G., Zukerman, Z., Belenky, A., Gornish, M.

Physical Examination May Miss the Diagnosis of Bilateral Varicocele.
J.Urol. (2004), 172:1414-7. Editorial Comment 1239-40.
2nd Editorial Commentary and Authors' Reply', in
J.Urol. 2005; June; 173(6):2208-2209 לקריאה

Gat, Y., Gornish, M., Belenky, A., Bachar, G.N.
Elevation of serum testosterone and free testosterone after
embolization of the internal spermatic vein for the treatment
of varicocele in infertile men. Hum. Reprod.
(2004);19:2303-6. Editorial Comment in
J Urol.(2005) ;173(6):2079 לקריאה

Gat Y, Bachar GN, Everaert K, Levinger U, Gornish M.
Induction of spermatogenesis in azoospermic men after
internal spermatic veins embolization for the treatment of varicocele. 
Hum.  Reprod. (2005); 20:1013-1017.
Editoial Comment in J.Urol. (2005), Nov.174(5), 1942 לקריאה

;Gat  Y., Chakraborty, J., Zukerman, Z., Gornish, M.
Varicocele, Hypoxia, and Male Infertility; fluid mechanics
analysis of the impaired testicular venous
drainage system.  Hum.Reprod. (2005); 20:2614-2619.
Editoial Comment in J.Urol. (2006), Apr.17(4), 1454. לקריאה

Siegel Y, Gat Y, Bacher GN, Gornish M. A Proposed Anatomic
Typing of the Right  Internal Spermatic Vein: Importance for
Percutaneous Sclerotherapy of Varicocele.
Cardiovasc Intervent Radiol. 2006 Mar-Apr;29(2):192-7.
Discussion and Autheor Reply in Cardiovasc Intervent Radiol.
2007Apr;30(2):348-349. לקריאה

Gat  Y., Gornish, M., Chakraborty, J., Navon U., Bachar GN.,
Ben Shlomo I. Right Varicocele and Hypoxia: Crucial factors in
Male Infertility. Fluid mechanics analysis of the impaired testicular
venous drainage system.  Reprod Biomed Online.
2006 Oct;13(4):510-5   לקריאה

Levinger U, Gornish M, Gat Y, Bachar G.N.
Is Varicocele prevalence increasing with age?
Andrologia.  June, 2007, (3): 77-80.   לקריאה

Belenky A, Bartal G, Gat Y, Bachar GN.

Uterine artery embolization: a pilot study in a rabbit model.
Fertil Steril. 2005 Feb;83(2):487-90. 

Bachar GN, Belenky A, Greif F, Atar E, Gat Y, Itkin M,

Verstanding A. Initial experience with ovarian vein embolization
for the treatment of chronic pelvic pain syndrome.
Isr Med Assoc J. 2004 Feb;6(2):122. 

Weiss DB, Gottschalk-Sabag S, Bar-On E, Zukerman Z, Gat Y, Bartoov B.
[Seminiferous tubule cytological pattern in infertile,
azoospermic men in diagnosis and therapy]
Harefuah. 1997 May 1;132(9):614-8, 680. (Hebrew).  

A Chapter in the Text-Book Andrology  for  the  Clinician
Gat Y., Gornish M., 2006,  Technical investigation including
imaging procedure for the detection of Varicocele.  In: Schill,
Comhaire, Hargreave (eds.). Text Book of Andrology for the
Clinician. Springer Edition 2006, pp 447-453.  לקריאה

 

ניתן לקבל עוד פרסומים מדעיים על פוריות הגבר, מחקרים על טיפולי פוריות ומחקרים על פוריות הגבר - ישירות למייל, באמצעות פנייה למרפאה

 

חדשות ערוץ 2


שיווק באינטרנט | גת גורן Google+